Tunniplaan

Lgp. Lapsevanem!

Palume õppemaks tasuda hiljemalt jooksva kuu kümnendaks kuupäevaks
MTÜ Klubi Lastesport arveldusarvele EE062200221023044039 Swedbank

Täname õigeaegse arveldamise eest!